Društvo
Aktuelno

Ustavni sud Srpske ostavio Banjaluku bez novca od reklama

– Grad Banjaluka više nema pravo da pored magistralnih i regionalnih puteva naplaćuje komunalnu naknadu za postavljanje panoa i bilborda, odlučio je Ustavni sud Republike Srpske.

Naime, na inicijativu “Puteva Republike Srpske” sud je oborio Odluku o reklamiranju na teritoriji grada Banjaluka kojom je ova lokalna zajednica kao ekstra zonu definisala prostor i objekte sa obje strane magistralnog puta i u skladu sa tim naplaćivala naknadu.

“Putevi” su u svoj inicijativi naveli da je to suprotno Zakonu o javnim putevima i Zakonu o komunalnim taksama, smatrajući da oni imaju pravo da ubiru prihode po tom osnovu.

Prema Zakonu o javnim putevima, odnosno Pravilniku o postavljanju, održavanju i uklanjanju reklamnih tabli i natpisa propisano je da se natpisi postavljaju u skladu sa rješenjem koje izdaje upravljač puta, a što su u ovom slučaju oni.

Takođe, istim tim aktom, “Putevi RS” obračunavaju naknadu za postavljanje i korišćenje natpisa.

Sud je ocijenio da je Skupština grada Banja Luka bila nadležna da donese osporenu odluku kojom je utvrdila zone reklamiranja, tip, veličinu, uslove, način i postupak za postavljanje reklamnih medija, ali ne i visinu i način plaćanje naknade.

“Bez zakonskog osnova utvrđena je visina naknade koja se plaća za isticanje reklamnih poruka na postavljenim medijima koji se nalaze pored magistralnih i regionalnih puteva, u naseljenom mjestu, koja zavisi od zone reklamiranja i reklamne površine”, navodi se u odluci Ustavnog suda Srpske.

Sud navodi da su Zakonom o javnim putevima, “Putevi RS” definisani kao upravljač koji daje saglasnost za postavljanje reklama i drugih natpisa.

Takođe, dodaju, Zakon o komunalnim taksama, definiše da se komunalne takse mogu naplaćivati za reklame na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda na magistralnim i regionalnim i auto – putevima.

“Ni ovaj zakon ne propisuje bilo kakvo davanje u korist jedinice lokalne samouprave kao naknadu za postavljanje reklamnih panoa i drugih reklamnih medija pored regionalnog i magistralnog puta. Imajući u vidu navedeno, Sud je ocijenio da Skupština grada Banja Luka nije imala ovlašćenje da autonomno uređuje pitanje ove naknade, čime je izašla iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja i narušila ustavno načelo zakonitosti”, piše u odluci.

Iz gradske uprave su ovaj zahtjev smatrali neosnovanim, tražeći da se inicijativa odbije.

U svom izjašnjenju su naveli da se taksa za reklamne panoe ne odnosi na zaštitni pojas magistralnog puta, već na ekstra zonu, odnosno prostor i objekte u kojoj se reklamni mediji nalaze i to u dijelu puta koji održava Grad Banja Luka.

Inače, osporenu Odluku o reklamiranju donijela je Skupština grada.

Njome je definisano da se reklamni bilbordi postavljaju u četiri zone, a da ekstra zoni pripada i prostor i objekti sa obje strane magistralnog puta. Naknada se naplaćivala jednom godišnje, a visina naknade je zavisila od zone.

(Capital) Foto: Capital

Izvor
BN TV

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button