Politika
Aktuelno

NISU PLAĆALI POREZE I DOPRINOSE Pogledajte šta su revizori otkrili u Ministarstvu zdravlja Srpske

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nema pozitivno mišljenje revizora za poslovane u 2023.

Resor na čijem je čelu ministar Alen Šeranić od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS dobio je mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima, mišljenje s rezervom o usklađenosti, plus skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti.

Ugovor o djelu zaključen za poslove organizacije sortiranja akata i obrađivanje i unapređenje poslovanja arhivske djelatnosti u svrhu pripreme arhivske građe za preseljenje arhive, nije u skladu sa članom 205. Zakona o radu, jer navedeni poslovi predstavljaju redovnu, odnosno osnovnu djelatnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Na naknade članovima komisija uspostavljenih u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti Ministarstvo nije obračunavalo pripadajući porez i doprinose kako je propisano članom 3. stav (1) tačka 7. i 4., stav (3) i 52. Zakona o porezu na dohodak i članom 10. Zakona o Dorinosima – utvrdili su revizori.

Dalje, u toku 2023. godine nisu redovno podnošene mjesečne poreske prijave poreza po odbitku, što nije u skladu sa članom 23. stav (1) Zakona o doprinosima i članom 61. stav (4) Zakona o porezu na dohodak.

Ministarstvu je skrenuta pažnja na to da je Odlukom o osnivanju od 01.09.2022. godine Vlada RS osnovala JU Zavod za socijalnu zaštitu. Međutim, organi za rukovođenje i upravljanje Zavodom nisu imenovani u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju, a samim tim nije donesen ni Statut. Takođe, član VI Odluke o osnivanju, kojim je definisana djelatnost Zavoda, nije usklađen sa članom 99. stav (2) Zakona o socijalnoj zaštiti.

Između ostalog, rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata koji se ne refundiraju su više iskazani, dok su potraživanja po osnovu naknada plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata koja se refundiraju, manje iskazana u iznosu od 32.919 KM.

Razlog – Ministarstvo nije podnosilo zahtjeve za priznavanja prava za refundaciju naknade plata i zahtjeve za trebovanje sredstava, što nije u skladu sa članom 71. i 91. stav (4) Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike.

Izvor
Српска инфо

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button